Terug

Kogge

Dit is een model van de kogge die in 1962 bij Bremerhaven werd opgegraven. De kogge was één van de belangrijkste scheepstypen van de middeleeuwen. Hij had altijd één mast met één zeil. Vaak stond er achterop het schip een kasteel. Maar de kogge was geen oorlogsschip, hij werd gebruikt voor de handel. Sinds de 12e eeuw werkten veel steden langs de Noord- en Oostzee samen in een handelsverbond: de Hanze. De kogge was het belangrijkste transportmiddel van de Hanze. Hij werd dan ook vaak afgebeeld in het wapen van een Hanzestad.