Terug

Jacobsstaf

In de tijd van Columbus, de 15e eeuw, was het niet gemakkelijk om op zee je plaats te bepalen. Om te berekenen hoe noordelijk of zuidelijk het schip voer, moest de zeeman de hoogte van de zon op het middaguur weten. Of ’s nachts de hoogte van de Poolster, of het sterrenbeeld Zuiderkruis. Dat meten deed hij met een jacobsstaf. Dat instrument hoorde bij de standaarduitrusting van een schip. Deze jacobsstaf is gemaakt door de Amsterdamse firma Van Keulen in de 2e helft van de 18e eeuw. Toen er meer nauwkeurige instrumenten op de markt kwamen, kochten zeevaarders geen jacobsstaven meer.