Terug

Turf

Voor het tijdperk van het gas en de steenkool was turf een belangrijke brandstof. Turf is gedroogd veen. In moerassige veengebieden hebben dode planten in de loop der eeuwen dikke lagen gevormd in de bodem. Om dit veen te ontginnen moesten er eerst kanalen worden gegraven om de veengebieden te ontwateren. Daarna staken arbeiders de turf met de hand tot grote blokken die te drogen werden gelegd. De droge turf werd met kruiwagens en manden in schepen geladen en via de veenkanalen verder vervoerd. Vooral in Drenthe en Groningen lagen belangrijke turfgebieden. Rond 1965 kwam er een einde aan de turfwinning.